ΠΑ για το τμήμα Λογιστικής

Ζητείται τελειόφοιτος/η φοιτητής/τρια του τμήματος Λογιστικής για πρακτική άσκηση στο λογιστήριο της εταιρείας (Ετερόρρυθμη Εταιρεία Γ’ Κατηγορίας Βιβλία) που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.
Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη
‘’ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ’’ είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rezos.gr" είτε στο Fax no 2610647496.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΕΖΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Τ.Κ. 25200 - ΠΑΤΡΑ

Τηλ. 2610 647146
Fax. 2610 647496

info@rezos.gr
www.rezos.gr

Πληροφορίες στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610369092

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal