ΠΑ για τμήματα Λογιστικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση των Τμημάτων Λογιστικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων.

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τηλ. 2610369092 και e-mail: pa@teipat.gr

και κα Μοσχονά Ελένη, τηλ 2610276686

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal