ΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΑΞΟΥ

Προσφέρονται θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας των παρακάτω ειδικοτήτων στο Εργοστάσιο Μ.Μ.-Ε.Ε. Αράξου

Πολιτικών Έργων Υποδομής: 2 θέσεις

Μηχανολόγοι: 10 θέσεις

Ηλεκτρολόγοι: 15 θέσεις

Λογιστές: 5 θέσεις

Διοίκηση Επιχειρήσεων: 5 θέσεις

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Πληρ. Συστημάτων/ΕΠΔΟ/Πληροφορικής & ΜΜΕ: 3θέσεις

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 25.04.2012

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610 369092, email: pa@teipat.gr

 

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal