Θέση ΠΑ Human Resources Management στη Μ. Βρετανία

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την προσφορά θέσης Πρακτικής Άσκησης σε Human Resources Management. Προσφέρεται μεταξύ άλλων επιπρόσθετη αμοιβή 700 λιρών Αγγλίας τον μήνα. 

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πάτρας, email: pa@teipat.gr, τηλ. 2610369073.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal