Θέση ΠΑ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το γραφείο Ferry & Yachting Services προτίθεται να απασχολήσει για το επόμενο διάστημα, σπουδαστή/σπουδάστρια του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια της 6μηνης πρακτικής του/της.

Τάσος Χρυσανθόπουλος

Ferry & Yachting Services

60, Iroon Polytechneiou str.

264 41 - Patras - Greece

Tel :  +30 2610 455900

Fax : +30 2610 490069

mail : info@ferryservices.gr

www.ferryservices.gr

www.travelsail.gr

 

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610 369092 και στο συνημμένο αρχείο

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal