Θέση ΠΑ Τμήματος ΕΠΔΟ

Σας ενημερώνουμε για τη προσφορά μιας (1) θέσης Πρακτικής Άσκησης σπουδαστή/τριας του Τμήματος ΕΠΔΟ για απασχόληση στους εξής τομείς: Φωτοβολταϊκά συστήματα, θέματα Πράσινης Ενέργειας, Πωλήσεις και Ανάπτυξη Πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα θα θεωρηθούν η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η άριστη γνώση του Office και η ικανότητα τυφλού συστήματος γραφής στον Η/Υ.

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα της Αμαλιάδας και Πύργου στο τηλ. 26220.38415/ 26210.20888 και στο mail: pa@teipat.gr, epdo@teipat.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΕΠΔΟ κα Μαυροπούλου Ζωή.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal