Θέση ΠΑ στο Ξενοδοχείο IOS PALACE & SPA

Ζητούνται φοιτητές/τριες για να κάνουν τη πρακτική τους άσκηση για τη σεζόν του 2012 στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου Ιos Palace Hotel & Spa.

Περισσσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο Γραφείο Πρακτική Άσκησης στο τηλ. 2610.369092

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal