Θέση ΠΑ στο λογιστικό γραφείο Βασάκος Ευάγγελος

Ζητείται φοιτητής/τρια του Τμήματος Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, για Πρακτική Άσκηση από 1η Φεβρουαρίου, στο λογιστικό Γραφείο "Βασάκος Ευάγγελος"

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και στο τηλέφωνο της επιχείρησης

"Βασάκος Ευάγγελος"

Πατρέως  56-50, Πάτρα

τηλ./fax: 2610 277300

e-mail: vasakos@pat.forthnet.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal