Θέση ΠΑ στο Δημαρχείο του Montijo, Πορτογαλία

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση της ΠΑ μέσω Εrasmus, υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησής της μέσω της Πράξης "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Πάτρας".

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πάτρας, email: pa@teipat.gr, τηλ. 2610369073

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal