Θέση ΠΑ στη Σλοβακία στον τομέα του wed design

Σας ενημερώνουμε ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση της ΠΑ μέσω Εrasmus, υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησής της μέσω της Πράξης "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Πάτρας".

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πάτρας, email: pa@teipat.gr, τηλ. 2610369073.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal