Θέση ΠΑ στη Γερμανία

Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση Γερμανικών.

Λεπτομέρειες για την εν λόγω θέση στα επισυναπτόμενα αρχεία.  Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πάτρας, email: pa@teipat.gr, τηλ. 2610369073.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal