Θέση ΠΑ στη Γερμανία

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στον τομέα διαχείρισης εκδηλώσεων (event management) στο EW Medien und Kongresse GmbH.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2610 369092 και στο e-mail: pa@teipat.gr

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal