Θέση ΠΑ στην Ουγγαρία

Προσφορά θέσης Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία.

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο επισυναπτόμενο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal