Θέση ΠΑ στην εταιρεία GE Healthcare Hellas

Ζητούνται φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στην εταιρεία GE Healthcare Hellas στο Μαρούσι.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal