Θέση ΠΑ στην εταιρία INTEGRAL

Ζητούνται φοιτητές Μηχανολόγοι Μηχανικοί για πρακτική Άσκηση στην εταιρία "Integral I. Παρασκευόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε."

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη ΠΑ του Τμήματος Μηχανολογίας κα Α. Μουζακίτη

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal