Θέση ΠΑ για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητούνται φοιτητές/τριες από το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση

στο Ξενοδοχείο Kallirroe Hotel (Καλλιρρόη Α.Ξ.Τ.Ε - Ξεν/κές Τουρ/κές Επιχειρήσεις Α.Ε.)

Αθηνών 67Α

ΡΊΟ, Τ.Κ. 265 04

τηλ. 2610 990255, 993372

www.kallirroe.gr

info@kallirroe.gr

Πληροφορίες στο Γραφείο ΠΑ τηλ. 2610 369092

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal