Θέση ΠΑ για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου για χρονικό διάστημα από Μάιο έως και Οκτώβριο 2012.

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610 369092

και στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal