Θέση ΠΑ για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητείται φοιτητής/τρια στο AVA HOTEL & SUITES στην Αθήνα.

Επιθυμητά προσόντα: άπταιστα αγγλικά, εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, κίνητρα για μάθηση.

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610 369092 και στο συνημμένο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal