Θέση ΠΑ για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητείται ένας φοιτητής/μια φοιτήτρια για πρακτική άσκηση τον Απρίλιο 2012

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal