Θέση ΠΑ για το τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ

Πρακτική άσκηση για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και MME στην εταιρεία LALIZAS Hellas.

3 Gounari, Piraeus Greece,

PC 18531 tel: +30 210 4226274 ext: 269

fax: +30 210 4226273

e-mail: human_r@lalizas.com

 web: www.lalizas.com

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα της Αμαλιάδας και Πύργου στο τηλ. 26220.38415/ 26210.20888 και στο mail: pa@teipat.gr, mme@teipat.gr    

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Πληροφορικής και MME κα Μαυροπούλου Ζωή

και στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal