Θέση ΠΑ για το τμήμα Λογιστικής

Ζητείται φοιτήτρια του τμήματος Λογιστικής για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης στην Τεχνική Εταιρεία ΕΚΟΜΕΧ ΑΒΕΕ, με προοπτική μόνιμης εργασίας.

ΕΚΟΜΕΧ ΑΒΕΕ

Φιλιούρα 20,  Αγ. Στέφανος,

Σαραβάλι Πατρών

τηλ. 2610 529980-1

Τζουραμάνης Θεόδωρος

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο ΓΠΑ 2610369092

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal