Θέση ΠΑ για το τμήμα Λογιστικής

Το λογιστικό Γραφείο "Οικονομικοί Ορίζοντες Ε.Π.Ε" ζητά φοιτητή/τρια του τμήματος Λογιστικής για πρακτική άσκηση.

Υπεύθυνος Ξένος Κων/νος

τηλ. 2610 220052

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, 2610 369093 και pa@teipat.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal