Θέση ΠΑ για το τμήμα ΕΠΔΟ

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα της Αμαλιάδας και Πύργου στο τηλ. 26220.38415/ 26210.20888 και στο mail: pa@teipat.gr, epdo@teipat.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΕΠΔΟ κα Μαυροπούλου Ζωή.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal