Θέσεις ΠΑ Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ στην Πάτρα

Ζητούνται 2 φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στην εταιρεία Ύψιλον Εκδόσεις Αθανασακόπουλος Παναγιώτης από το τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ.

Τομέας: α. Καταχωρητής άρθρων σε ενημερωτικό portal. Επιθυμητά προσόντα: καλή γνώση Microsoft Οffice, δακτυλογράφηση.

              β. Δημοσιογραφικό Τμήμα. Επιθυμητά προσόντα: Άνεση στην επικοινωνία, καλή γνώση Microsoft Οffice, δακτυλογράφηση

 

Ύψιλον Εκδόσεις

Κορίνθου 351, Πάτρα

τηλ. 2610 333395

email: info@ypsiloncreative.gr

website: www.ypsiloncreative.gr

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο παράρτημα της Αμαλιάδας και Πύργου στο τηλ. 26220.38415/ 26210.20888 και στο mail: pa@teipat.gr, mme@teipat.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Πληροφορικής & ΜΜΕ κα Μαυροπούλου Ζωή.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal