Θέσεις ΠΑ στο COSTA NAVARINO στη Μεσσηνία

Προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στο COSTA NAVARINO - NAVARINO DUNES στη Μεσσηνία για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στον υπέυθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Χ. Σακελλάριο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal