Θέσεις ΠΑ στο ξενοδοχείο Meditteranee στην Πάτρα

Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση από το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο ξενοδοχείο Meditteranee στην Αγ. Νικολάου στην Πάτρα

Πληροφορίες στο τηλ. 6932202914 και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal