Θέσεις ΠΑ στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση των Τμημάτων Λογιστικής, Δίοικησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2610.369092.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal