Θέσεις ΠΑ στο ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου Βόχας Νομού Κορινθίας διαθέτει οκτώ (8) θέσεις σε Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», στο τηλ. 27410 56288 κ. Τσάκωνας Ιωάννης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τηλ. 2610 369092 και στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal