Θέσεις ΠΑ στο ΚΕΚ Έρεισμα

Ζητείται φοιτητής/τρια για Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 'Έρεισμα', 

ένα άτομο από το τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων για να απασχοληθεί στο Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και

ένα άτομο από το τμήμα Λογιστικής για το Λογιστήριο.

Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών.

Πληροφορίες στο τηλ. 2610 315495

ΚΕΚ Έρεισμα

Καποδιστρίου 96-98, Πάτρα

e-mail: info@ereismakek.gr

website: www.ereismakek.gr

 

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal