Θέσεις ΠΑ στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στη Λάρισα

Ζητούνται φοιτητές/τριες των τμημάτων ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΔΟ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για πρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη Λάρισα.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Ιουστινιανού 3, Λάρισα

Τηλ./φαξ: 2410 62 69 43

info@entre.gr

www.entre.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal