Θέσεις ΠΑ στον ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στις κάτωθι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:

1) Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου (Αθηνών 89, Ρίο)

- 3 θέσεις για σπουδαστές/τριες Τμημάτων  ΣΔΟ

- 2 θέσεις για σπουδαστές/τριες Τμήματος Λογιστικής

 

2) Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Πάτρας (ΚΠΑ 2) (Αγ. Ανδρέου 45, Πάτρα)

- 3 θέσεις για σπουδαστές/τριες Τμημάτων  ΣΔΟ

- 1 θέση για σπουδαστή/τρια Τμήματος Λογιστικής

 

3) Τοπική Υπηρεσία Αγίου Ανδρέα Πατρών (Ακτή Δυμαίων 26, Πάτρα)

- 3 θέσεις για σπουδαστές/τριες Τμημάτων  ΣΔΟ

- 1 θέση για σπουδαστή/τρια Τμήματος Λογιστικής

 

4) Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Αιγίου (ΚΠΑ2) (Παναγιωτοπούλων 9, Αίγιο)

-  3 θέσεις για σπουδαστές/τριες Τμημάτων  ΣΔΟ

- 1 θέση για σπουδαστή/τρια Τμήματος Λογιστικής

 

Περισσότερες Πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2610.369092 και στο e-mail: pa@teipat.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal