Θέσεις ΠΑ στην ATTICA BANK

Το αντικείμενο απασχόλησης των σπουδαστών αφορά όλο το φάσμα των Τραπεζικών εργασιών.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ναταλία Παππά τηλ. 210 3669148 και την κ. Μαριάννα Ρούσσου τηλ. 210 3669126 (καθημερινά 08:00-15:15) ή να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας (Ομήρου 23, Αθήνα, 1ος όροφος). Επίσης μπορούν να αποστέλλουν e-mail για να μας γνωρίσουν ότι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στην Τράπεζά μας στη ηλεκτρονική Διεύθυνση  recruitment@atticabank.gr

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα για την έναρξη της Πρακτικής τους Άσκησης:

·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·         Βιογραφικό Σημείωμα

·         Βεβαίωση Σπουδών Πρακτικής Άσκησης (μόλις εκδοθεί από τη γραμματεία)

 

     ATTICA BANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal