Θέσεις ΠΑ στην τράπεζα Eurobank EFG

Στα πλαίσια υλοποίησης του πργράμματος Πρακτικής Άσκησης 2012, ο Όμιλος προσφέρει τη δυνατότητα απασχόλησης φοιτητών ΑΤΕΙ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική 6μηνη πρακτική τους άσκηση τόσο μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ όσο και μέσω ΟΑΕΔ.

Για κάλυψη θέσεων σε Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης, τα απαραίτητα προσόντα και γενικές πληροφορίες, στο συνημμένο αρχείο.

 

 

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal