Θέσεις ΠΑ στην ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ζητούνται φοιτητές για εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στην εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με μία μικρή πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: evi.pountou@minerva.com.gr, υπόψη της κας Ε. Πούντου, Personnel Manager

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal