Θέσεις ΠΑ στην εταιρεία EWORX

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία EWORX ενδιαφέρεται να απασχολήσει σπουδαστές/τριες στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης από τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής & ΜΜΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις στα επισυναπτόμενα αρχεία και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2610.369092 και στο mail : pa@teipat.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal