Θέσεις ΠΑ στην εταιρεία Ελ. Σπετσιέρης - Engineering i-point Αχαΐας

Ζητούνται φοιτητές/τριες για Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία "Ελ. Σπετσιέρης - Engineering i-point Αχαΐας" 

Τα αντικείμενα που θα απασχοληθούν είναι:

1. υποστήριξη δκτύων Η/Υ
2. υποστήριξη hardware H/Y
3. υποστήριξη software Η/Υ & δικτύων
4. web designer
5. προγραμματισμός ΗΤML, JAVA, JOOMLA

Εαν υπάρχουν σπουδαστές που οι πρακτικές τους ανταποκρίνονται σε ένα ή και περισσότερα ( στο πρόσωπο ενός ατόμου ) από τα παραπάνω αντικείμενα , το βασικό κριτήριο για την επιχείρηση είναι το καλό επίπεδο αλλά και κυρίως το πραγματικό ενδιαφέρον  για αυτά.

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να απασχοληθούν και εκτός πρακτικής και για περισσότερο χρόνο από τον τυπικά απαιτούμενο, εφόσον το επιθυμούν, αλλά φυσικά δείξουν τον απαραίτητο ζήλο και συνέπεια.
 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της επιχείρησης.

 
Ελ.Σπετσιέρης
Διευθυντής
Engineering i point Αχαΐας
Γεροκωστοπούλου 1, Πάτρα
τηλ. 2610-222375
engintach@gmail.com
www.engineering-intelligence.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal