Θέσεις ΠΑ για το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητούνται φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σε δύο επιχειρήσεις στην Αθήνα (Νίκαια και Αγ. Παρασκευή).

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες στον κο Χ. Σακελλάριο, Ε.Υ. της ΠΑ του Τμήματος.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal