Θέσεις ΠΑ για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στο ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis.

Γιώργος Μολδοβάνος

Γενικός Διευθυντής

Πληροφορίες:

http://www.divanis.com

info@divaniacropolis.gr

 

Παρθενώνος 19-25

117 42 Αθήνα

τηλ. 210 9280100

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal