Θέσεις ΠΑ για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ζητούνται φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση στο ξενοδοχείο Galaxy City Center στην Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal