Θέσεις ΠΑ για το τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ

Ζητούνται φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ για ΠΑ στην εταιρεία AndromedaGroup.

Περισσότερες πληροφορίες στο συννημένο αρχείο

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal