Θέσεις ΠΑ για τα τμήματα της ΣΔΟ

Πρακτική άσκηση στην Ένωση ξενοδόχων Δράμας για φοιτητές των τμημάτων ΣΔΟ

Τομείς που θα απασχοληθούν:

Α. στρατηγικός σχεδιασμός προβολής Ένωσης 2013 

Β. έρευνα για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Γ. συλλογή στατιστικών στοιχείων (πληρότητες – αφίξεις κ.α.)

Δ. γραμματειακή υποστήριξη στις εκθέσεις τουρισμού που συμμετέχει η ένωση

Ε. γραμματειακή υποστήριξη γραφείου ένωσης

 

Διεύθυνση: ΑΡΕΩΣ 3

Τ.Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ

Τηλ: 25210 39372

Fax: 25210 39372

Email: unionhoteldrama@gmail.com

Πληροφορίες: Στρατέλη Άννα

 

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal