Θέσεις ΠΑ για Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους

Ζητούνται σπουδαστές για πρακτική άσκηση στην εταιρεία "KSCG" - Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ -Χ. ΣΚΟΥΒΑΚΗ Ο.Ε. -  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Μελετητική και Τεχνική Εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φοιτούν στο Τμήμα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας και θα απασχοληθούν σε μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή ενεργειακών έργων (φωτοβολταικά-εξοικονόμηση ενέργειας), καθώς και ενεργειακή επιθέωρηση κτιρίων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και το αντικείμενό της στη σελίδα www.kscg.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικά: ote41840@otenet.gr , υπόψη Γ.Καββαδία

Πουκεβίλ 28, Πάτρα
Τ.Κ.: 26225
Tηλ. Κέντρο: 2610223349
Fax: 2610620041
e-mail: info@kscg.gr, ote41840@otenet.gr 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal