Δύο Θέσεις ΠΑ στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο, στην Πορτογαλία

Μία θέση ΠΑ στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και μία θέση στο Τμήμα Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Πόρτο στην Πορτογαλία.

Πληροφορίες για τις εν λόγω θέσεις στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal