Δύο Θέσεις ΠΑ στην εταιρεία SystServ A.E. στον Πύργο

Η ανώνυμη εταιρεία  ανάπτυξης συστημάτων και υπηρεσιών SystServ A.E., στον Πύργο,  ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο φοιτητές των  Τμημάτων Πληροφορικής & ΜΜΕ και Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση & στην Οικονομία,  στα πλαίσια του θεσμού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ .

Πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πάτρας, email: pa@teipat.gr, τηλ. 2610369073, 2621020888 & 2622038415

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal