Δύο Θέσεις ΠΑ στην εταιρεία «B & R Outsourcing Services S.A.»

 Η εταιρεία «B&R Outsourcing Services SA» ενδιαφέρεται να απασχολήσει στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του Τμήματος Πληροφορικής  & ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας, δύο σπουδαστές με αντικείμενο Προγραμματισμό Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα: Αγγλικά, Java, J2EE

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μαρινάκη Λουλουδία

Ακαδημίας 39,

106 72 Αθήνα

τηλ.: 210 3608565, fax: 210 366536

 e-mail: lmarinaki@outsourcing.com.gr

website: www.outsourcing.com.gr 

 

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal