Δύο θέσεις ΠΑ για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Ζητούνται 2 φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για πρακτική άσκηση στο Γ.Ν.Α. "Πολυκλινική" στην Αθήνα.

 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α."ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ"

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10552

ΤΗΛ. 210 5276125

Δ/θνση Διοικητικού - Τμήμα Προσωπικού

Αρμοδια: κα Ε. Γεωργίου

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω θέση και το φορέα στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal