Πρόγραμμα παρουσιάσεων πρακτικής άσκησης τμήματος Μηχανολογίας μηνός Μαρτίου

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 28 Μάρτιος, 2012 - 10:00 to 11:00

Σας ενημερώνουμε ότι την 28 / 02 / 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  10.00  -   11.00 πμ  θα γίνει παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας, μηνός Μαρτίου, ενώπιον της Επιτροπής Π.Α. του Τμήματος και των εποπτών, στην αίθουσα Σχεδιαστηρίου του Τμήματος.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal