ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 24 Μάιος, 2013 - 13:30

Πρόγραμμα της Ημερίδας Παρουσίασης των Τεχνικών Εκθέσεων, της Πρακτικής Άσκησης - Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal