Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων Τμήματος Μηχανολογίας μηνός Φεβρουαρίου 2012

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 29 Φεβρουάριος, 2012 - 10:00 to 11:00

Σας ενημερώνουμε ότι την    29 / 02 / 2012, ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  10.00  -   11.00 πμ    θα γίνει παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας, μηνός Φεβρουαρίου, ενώπιον της Επιτροπής Π.Α. του Τμήματος και των εποπτών, στην αίθουσα Σχεδιαστηρίου του Τμήματος.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal