Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων Τμήματος Μηχανολογίας

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2012 - 10:00

Σας ενημερώνουμε ότι την    25 / 1 / 2012, ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα  10.00  -   11.00 πμ    θα γίνει παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας, ενώπιον της Επιτροπής Π.Α. του Τμήματος και των εποπτών.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal